OBJEKT LEK LJUBLJANA

  • Zamenjava ležajev pri ventilatorjih in elektro motorjih
  • Kontrola vseh elementov prezračevalne naprave
  • Vse vrste predelav klima komor
  • Dobava in zamenjava vseh vrst elementov klima komor
  • Dobava in zamenjava filtrov
  • Čiščenje klima komor