OBJEKT HELLA LJUBLJANA

Izdelava odvoda zraka iz laboratorija

  • Dobava in montaža nape, ventilatorja, kanalne instalacije, izpustne
  • Rešetke, regulatorja hitrosti
  • Ožičenje ter zagon sistema