INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN (IJŠ) LJUBLJANA

DOVOD

  • Dobava in montaža klima komore za dovod zraka
  • Dobava in montaža vseh elementov za distribucijo zraka
  • Dobava in montaža zunanje enote za pogrevanje in pohlajevanje zraka
  • Dobava in montaža EKO ter vseh elementov avtomatike
  • Ožičenje, zagon ter regulacija sistema

ODVOD – degustorij

  • Dobava in montaža odvodnega ventilatorja v ATEX izvedbi
  • Dobava in montaža cevne instalacije z PPSI cevmi- antistatične ter ostalih elementov
  • Ožičenje, zagon ter regulacija sistema