SERVISIRANJE TER VZDRŽEVANJE VSEH VRST PREZRAČEVALNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV


 

 

Servis prezračevalnih  naprav, tako klimatov kot ventilatorjev je nujno potrebno za zagotavljanje učinkovitega celostnega prezračevanja objektov. Neredno vzdrževanje naprav ne le krajša življensko dobo same naprave, vendar tudi onemogoča optimalen izkoristek naprave, s čimer bi dosegli želeno kvaliteto bivanja v prostoru.

Podjetje Klima Hafner vam z rednimi ali izrednimi servisnimi pregledi omogoča delovanje prezračevalnih naprav nemoteno, učinkovito ter vam bodisi v dom, poslovni prostor ali proizvodnji objekt prinaša zasluženo kvaliteto bivanja.

Redni servis prezračevalnih naprav zajema:

 • vizualno kontrolo
 • kontrolo vseh vijačnih sklopov naprave
 • kontrolo stanja ter nastavitve pogonskih jermenov ter po potrebi zamenjava
 • kontrolo filtrov ter po potrebi zamenjavo le teh
 • kontrolo funkcije toplotnih ter hladilnih izmenjevalcev
 • kontrolo delovanja sistema vlaženja
 • kontrolo žaluzij
 • kontrolo delovanje avtomatike z vsemi elementi
 • kontrolo ventilatorjev ter elektro motorjev
 • kontrolo električnih povezav do naprave

Poleg rednih servisnih pregledov izvajamo tudi izredna popravila klima komor, ventilatorjev ter vseh elementov vezanih na prezračevanje

 • menjave ležajev ventilatorjev ter elektro motorjev
 • popravila izmenjevalcev
 • vse vrste predelav oz. dogradenj  klima komor

Servis klimatskih naprav zajema:

 • vizualni pregled klima naprave ter njenih inštalacij
 • čiščenje protiprašnih filtrov klimatske naprave
 • pregled odvoda kondenzata pri notranji enoti naprave
 • kontrola temperature izpiha pri notranji enoti naprave
 • kontrola tlaka hladilnega plina
 • polnjenje klimatske naprave s plinom (do 100g)
 • pregled in kontrola električnih komponent klimatske naprave
 • kontrola delovanja elektromotorjev kompresorja in loput
 • kontrola delovanja ventilatorjev
 • menjava baterij v daljinskem upravljalcu